24 juni 2015

Kösituationen


Den 11 juni rapporterade styrelsens köansvarig att föreningen hade 25 personer i kö. Tre lotter var då lediga och har därefter erbjudits utifrån köplats.