05 augusti 2022

 Buskbajsare och tjyvande besökare

På senaste tiden har det förekommit stölder av grönsaker och trädgårdsredskap, och en medlem har träffat på en individ som med en toarulle i högsta hugg var på väg in i häcken upp mot campingen. 

Fyrishov är uppmärksammade på toavanorna hos hyresgästerna. De ser inte med blida ögon på det, och gränsöverskridande gäster kommer läxas upp eller avhysas.

Det senaste intermezzot med klåfingriga besökare ledde till ett inlägg på facebook, som fick många kommentarer. En medlem påpekade att inte alla medlemmar har facebook, eller är med i gruppen, och därför går miste om chansen att ta del av diskussioner och förslag.

Jag ska försöka summera diskussionen, och utveckla mina svar.

Vi har ett område öppet för allmänheten, alla är välkomna att promenera och beundra denna levande och varierade trädgård. En del besökare har kanske hört talas om den svenska allemansrätten, utan att veta exakt vad den innebär. Turisten som mumsar i sig tomater kan behöva höra att de inte ingår i allemansrätten. Det är helt okej att fråga någon som står på grannens lott och plockar hallon och sallad vad som pågår. Kom ihåg att vederbörande kan mycket väl vara en person som anlitats av lottinnehavaren att vattna, eller en kompis som blivit anmodad att ta del av skörden, så var mild när du frågar. Vi vill ju inte skrämma bort hjälparna!

Utrustning får ben emellanåt. Det enda sättet att vara helt säker på att man har sin kratta kvar imorgon också är genom att ta hem den varje dag, eller lägga den i en låst låda. Tyvärr. 
Det finns inget annat sätt att stoppa stölder som begås av förbipasserande. 

Kommunens riktlinjer för fritidsodling säger att området måste vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Det finns koloniområden som är inhägnade, men även de måste vara olåsta dagtid. Vid ett tillfälle satte vi upp en skylt för att be förbipasserande vid nedre delen av området att ta vägen nedanför lottområdet. Kommunen fick klagomål och de bad oss att ta ner skylten, eftersom det inte ger ett välkomnande intryck.

Enligt föreningens egna ordningsregler (punkt 7 på listan över ordningsregler) tillåts medlemmar inte sätta upp staket på sina egna lotter. Ordningsregler är något föreningens egna medlemmar bestämmer över, vid årsmötet. Årsmötet hålls i februari, och medlemmar kan lämna in motioner om de vill genomföra stadgeändringar eller ändringar av ordningsregler. 

Vi kan inte bestämma något som går på tvärs mot kommunens riktlinjer för fritidsodling. så här lyder de riktlinjer som antogs av kommunen 2019 (vår förening räknas som odlingslottsområde):

"Inhägnad:

 Eventuell inhägnad av området ska bekostas och underhållas av föreningen. Arrendeområdet får hållas låst i begränsad omfattning under september och oktober månad i syfte att förhindra stölder på odlingslotterna. 

Koloniträdgård:

 Koloniträdgården får inhägnas med staket eller häck. 

Odlingslottsområde:

Stängsel/staket vid odlingslottsområden får inte vara högre än 1,1 meter."

Det är uppfriskande att se så många medlemmar engagera sig i facebookgruppen och uttrycka önskemål om att hjälpa till med föreningen! Alla som är där och jobbar med sina lotter, pratar med varandra, är nyfikna, hjälper grannen och rensar sin snutt av grusgången drar sitt strå till stacken. 

Den som har förslag för att utveckla verksamheten får lämna in förslag till årsmötet. Om du har önskemål på något som kräver en investering: var gärna specifik med detaljer, försök göra en kostnadsberäkning. 

För den som vill gå med i facebookgruppen: sök på Tunabergarnas Odlingsförening och gör en förfrågan. Det finns en kontrollfråga: svara på om du är medlem eller vilken medlem du är medodlare för. 

Jenny Zaine,  medlemsadministratör23 april 2022

 STORT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMAR SOM HJÄLPT TILL IDAG!

Rosenhäcken är nedklippt och placerad i containern. Vi hade ett gäng som hoppade omkring på högen för att trycka till den så att mer skräp skulle få plats, men nu är containern full. 

Den kommer att tömmas, och ny container ställas på plats under veckan. Var jättesnälla och behåll skräp på er egen lott till ni ser att den är tömd. 

Det finns grus, längst ner på cykelvägen mot ån ligger det en hög. Var och en är ansvarig för den del av grusgången som gränsar till lotten. Rensa ogräs och fyll på med grus. 

23 mars 2022

 Hej all medlemmar och medodlare!

Vi lovade att vi ska ordna gemensam jord-beställning, och det blev plötsligt bråttom eftersom Carina på GUSK har skickat ut ett mail till alla de som beställt tidigare från dem. 
GUSK kostar 75:- styck. De drar in pengar till sin verksamhet på detta vis. 
GUSK har fler produkter att välja på, vi har begränsat urvalet eftersom vi måste komma upp i helpallar. 

Vår förening samordnar alltså en beställning, också från Rölunda. 
Vi tar näst intill självkostnadspris, det blir eventuellt en förtjänst på några kronor per påse.


alla sorter 55:- styck

Produkter:
71152 Natur Plantjord 50 liter 
71352 Natur Kogödsel 50 liter
71752 Natur Barkmull 50 liter
71852 Natur Täckbark 50 liter

Maila din beställning till aramis1000@outlook.com Aram Rabati.
Ange hur många påsar av vardera produkt du vill ha.
Betala i förväg till Post Giro 18 30 67-8 
märk betalningen med JORD 
var snälla och blanda inte ihop med årsavgiften, gör separat inbetalning för jordbeställning. 
Beställ / betala senast fredag 8 april. 


Leverans kommer förhoppningsvis Fredag 21 april så att det finns där till vårfixardagen. 

08 mars 2022

 Årsmötet genomfördes via mail och brev.

24 röster inkom. Kort sammanfattning: 

Styrelsen och suppleanter samt revisorer - alla ställde upp en omgång till. 

Motion om att anlägga toalett avslogs av medlemmarna

Motion om att anlägga brygga avslogs av medlemmarna


Avgiften har höjts för första gången på flera år. En lott kostar nu 450:- och har man två lotter blir det sammanlagt 770:-

Container

En container kommer att finnas på plats i år också, fredag 22 april – måndag 2 maj

Vad får man INTE slänga i den?

  • Farligt avfall (kemikalier och batterier) samt tryckimpregnerat trä.

Vad får man slänga i den?

  • Brännbart avfall, typ plast, kannor, pallkragar, kvistar, grenar, jord och rötter

 

Vårfixardag:

Lördag 23 april kl 11. Vi bjuder på korv med bröd, både vego och kött, samt saft. 


Vår kassör kommer samordna jordbeställning från Rölunda. Mer information om priser och hur det ska gå till rent praktiskt kommer via mail, anslagstavla och bloggen. 

09 januari 2022

 Ärade medlemmar,

årets första inlägg!

Även i år kommer vi köra årsmöte Per Capsulam, vilket innebär att vi inte träffas fysiskt utan allt sköts via post och email. 

En viktig skillnad mot förra året: i år kommer vi att skicka ut via mail och post en notifikation i förväg, så ni har chansen att skriva motioner och nominera nya medlemmar till styrelsen. 

Förra årsmötet utsåg ingen valberedning. Styrelsen kommer därför ge förslag på ny sammansättning. Vi tar tacksamt emot förslag och egennomineringar. 

Revisorer, revisorssuppleanter och styrelsesuppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år, och detta år är det dags för val av kassör samt två ordinarie ledamöter.

Senast den 24 januari kommer ett mail / brev med uppmaning att sända in motioner och nomineringar. 

Svaret ska vara oss tillhanda senast 4 februari. Maila antingen tunabergarnas@gmail.com eller skicka snigelpost till Jenny Zaine, Idrottsgatan 12 lgh 1201 , postnummer 75335 Uppsala. 


Efter följer en kallelse till årsmötet. Kallelsen kommer att skickas ut senast 7 februari, och årsmötet är spikat till 23 februari. Det innebär alltså att svar ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari kl 19. 

I kallelsen kommer vi att skicka med årsberättelse, revisionsberättelse, förslag på ny styrelse, motioner som inkommit, samt styrelsens förslag. Medlemmarna kommer uppmanas ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. 


Efter årsmötet kommer så ett tredje utskick - vi presenterar styrelsens sammansättning, och information om årsavgift samt inbetalningsinformation. Årsavgiften ska vara betald senast sista mars. 

hälsningar Jenny Zaine för styrelsen, medlemsadmin

07 maj 2021

vattnet kommer att sättas på tisdag 11 maj om allt går enligt planerna.
Det har blivit fördröjt på grund av att en kran behövde repareras, och det tog lite tid att hitta delar. 

10 april 2021

 Medlemmar som vill beställa jordleverans från GUSK kontaktar GUSK antingen via mail:

kansli@gusk.nu

eller telefon: 018-323800

Ange namn och adress, men lägg till att du vill ha leveransen till Tunabergarnas.

Beställ senast 20 april.

Leverans sker under helgen 1-2 maj.

Plantjord 50 liter, 75:-

Kogödsel 50 liter, 75:-

Rosjord 50 liter, 75:-

Rhodojord 50 liter, 75:-

Balkongjord 50 liter, 75:-

Täckbark 50 liter, 75:-

Barkmull 50 liter, 75:-

Toppdress (finsållad jord med sand och kalk) 50 lit, 75:-

Biokol 40 liter, 140:-