16 juni 2023

 Sjunkande vattennivåer

Ta vara på vattnet så att kommunen inte behöver införa bevattningsförbud. 

Vattna tidigt på morgonen eller på kvällen.

Täck jorden mellan plantorna med rabarberblad eller gräsklipp för att hindra avdunstning

Luckra jorden för att bryta upp skorpan som bildas i leran. Det hjälper vattnet att rinna ner i jorden. 

Gå över lotten i flera omgångar istället för att hälla länge på samma ställe, så hinner vatten rinna ner istället för att bilda rännilar. 

Än har inte kommunen infört bevattningsförbud, men uppmanar oss alla att hjälpa till att spara på vattnet. 

03 juni 2023

 Socialdemokraterna i Uppsala arrangerade ett informationsmöte i Tunabergsskolans aula i veckan som gick. 

Kommunalråd Erik Pelling och Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Johnsson berättade om planerna för norra å-stråket. 

Överst på prioriteringslistan är att fortsätta gång och cykelväg utmed åns östra sida, över det som idag är spärrat av badet och campingen. 

Vid odlingslotterna kommer en bro uppföras, i förlängningen av cykelvägen mellan våra lotter och Tunakolonin. På detaljbilderna ser det ut som att ingen odlingsmark kommer påverkas. 

I Librobäck, västra sidan av ån, kommer park att anläggas, gång och cykelvägar utvecklas, och ytterligare en bro över Librobäcken. 

Det ser ut som att det finns en politisk majoritet för cykel och gångväg till Ulva kvarn, en fråga som dryftats med olika planer i 40 år. 

Seminarieparken: Bostäder ska byggas utmed kanten där granhäcken stod, övrigt område ska bli park inriktad för umgänge, med picknickbord och bänkar. 

Rättelse: Det finns inget beslut om Fyrishovs framtid. Badanläggningen blir kvar. 

21 april 2023

 Vårfixardag! Jordbeställning!

Containern är på plats. du får kasta skruttiga möbler, spruckna krukor, rostiga järnpinnar och ruttna pallkragar i den. 

Lägg inte i jord, rötter och ris i containern. Jordklumpar och ogräsnästen måste du antingen gräva ner på din egen lott eller forsla bort till återvinningen. 

Brandförsvarets telefonsvarare meddelar att det är tillåtet att elda i Uppsala kommun, så då gör vi det. Eldar upp buskar och pinnar och torrt växtmaterial. 

Tyvärr har jag inte fått igång vattnet än. Förväntas slå på det nästa vecka. 

Kom till området imorgon lördag 22 april klockan 11. Vi fokuserar på att göra i ordning våra gemensamma gångar. Vi bjuckar på korv och saft. 

Jordleverans: den som vill beställa jord, gödsel, barkmull eller täckbark kan göra det fram till och med söndag 23 april. På måndag förmiddag ringer jag Rölunda och lägger beställning.

Betala in på PG 183067-8 i samband med beställningen. 55:- per 50-litersäck. 

Leveransen ska komma på fredag 5 maj, men utlämning av gods sker först på lördag 6 maj från klockan 10. 10 april 2023

 

Nu är det vår igen!

Lördag 22 april blir det vårfixardag. Vi rensar gångarna och fyller på med grus, rensar rosenhäcken från ogräs, eldar (längst ner vid ån) om väder och brandkåren tillåter. Rosenhäcken klipptes ner förra året, så i år nöjer vi oss med att rensa den.  

Självklart bjuds alla som hjälper till på korv och saft. (Både kött- och vegankorv serveras)

Container levereras fredag 21 april och hämtas måndag 24:e. I containern får man slänga brännbart och metall, men inte komposterbart eller jord. 

Tillåtet: grenar, kvistar, brädor, plastmöbler, metall, trasiga krukor

Inte tillåtet: säckar med lerklumpar och rötter och ogräs

Vi försöker elda upp så mycket som möjligt, ju mindre containerna väger när den hämtas, desto billigare blir det för oss. 


Jordbeställning:

Plantjord, barkmull, kogödsel och täckbark från Rölunda. 55:- per 50-litersäck. 

Skicka beställning till tunabergarnas@gmail.com och betalning till postgiro 183067-8 senast 21 april. 

Leverans antingen fredag 28 april eller fredag 5 maj. 

12 september 2022

 Höstfixardag Lördag 1 oktober klockan 11

Vi samlas på området för att rensa gemensamma gångar på ogräs och fylla på dem med grus. 
Det var svårt att göra under vår-fixardagen eftersom alla skottkärror var upptagna med jordleveranser och rosenhäcken. 
Vi ska ordna ett häfte med bilder och beskrivning av invasiva ogräs och blommor som vi behöver hålla efter. 
I händelse av uselt väder flyttas höstfixardagen till söndag 2 oktober. 

Styrelse 2023:
Vi har ingen valberedning, så vi tar alla tips vi kan få på folk som är intresserade av att ställa upp i styrelsearbete. Meddela gärna på den här mailadressen. Det går alldeles utmärkt att tuta i sin egen trumpet och anmäla sitt eget intresse!
Det är fyra ordinarie ledamöter vars mandatperiod går ut. Vi vet att vår ordförande flyttar och inte kan väljas om. 
Vi har även tre suppleanter, och vet att åtminstone en inte ställer upp för omval. 
Börja fundera på vad du har för önskemål, vad ska föreningen göra. 
Om du vill att vi ska göra något som behöver byggas / köpas - börja fila på en motion redan nu och gör även ett kostnadsförslag så att årsmötet kan ta ställning när det är dags (i februari). 

Konstprojekt i å-rummet (Librobäck och Börjetull):
vi har blivit ombedda att delta i medborgardialog med kommunen angående konstnärlig gestaltning i området runt Librobäck och Börjetull.  
Det är framförallt boende i områdena som berörs som uppmanas vara med. En grupp om 4-5 deltagare kommer få delta i ett zoom-möte i perioden 28 oktober-4 november. 
Anmäl intresse till mig (via denna mailadress) så skriver jag upp och förmedlar till den som håller i projektet. 

05 augusti 2022

 Buskbajsare och tjyvande besökare

På senaste tiden har det förekommit stölder av grönsaker och trädgårdsredskap, och en medlem har träffat på en individ som med en toarulle i högsta hugg var på väg in i häcken upp mot campingen. 

Fyrishov är uppmärksammade på toavanorna hos hyresgästerna. De ser inte med blida ögon på det, och gränsöverskridande gäster kommer läxas upp eller avhysas.

Det senaste intermezzot med klåfingriga besökare ledde till ett inlägg på facebook, som fick många kommentarer. En medlem påpekade att inte alla medlemmar har facebook, eller är med i gruppen, och därför går miste om chansen att ta del av diskussioner och förslag.

Jag ska försöka summera diskussionen, och utveckla mina svar.

Vi har ett område öppet för allmänheten, alla är välkomna att promenera och beundra denna levande och varierade trädgård. En del besökare har kanske hört talas om den svenska allemansrätten, utan att veta exakt vad den innebär. Turisten som mumsar i sig tomater kan behöva höra att de inte ingår i allemansrätten. Det är helt okej att fråga någon som står på grannens lott och plockar hallon och sallad vad som pågår. Kom ihåg att vederbörande kan mycket väl vara en person som anlitats av lottinnehavaren att vattna, eller en kompis som blivit anmodad att ta del av skörden, så var mild när du frågar. Vi vill ju inte skrämma bort hjälparna!

Utrustning får ben emellanåt. Det enda sättet att vara helt säker på att man har sin kratta kvar imorgon också är genom att ta hem den varje dag, eller lägga den i en låst låda. Tyvärr. 
Det finns inget annat sätt att stoppa stölder som begås av förbipasserande. 

Kommunens riktlinjer för fritidsodling säger att området måste vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Det finns koloniområden som är inhägnade, men även de måste vara olåsta dagtid. Vid ett tillfälle satte vi upp en skylt för att be förbipasserande vid nedre delen av området att ta vägen nedanför lottområdet. Kommunen fick klagomål och de bad oss att ta ner skylten, eftersom det inte ger ett välkomnande intryck.

Enligt föreningens egna ordningsregler (punkt 7 på listan över ordningsregler) tillåts medlemmar inte sätta upp staket på sina egna lotter. Ordningsregler är något föreningens egna medlemmar bestämmer över, vid årsmötet. Årsmötet hålls i februari, och medlemmar kan lämna in motioner om de vill genomföra stadgeändringar eller ändringar av ordningsregler. 

Vi kan inte bestämma något som går på tvärs mot kommunens riktlinjer för fritidsodling. så här lyder de riktlinjer som antogs av kommunen 2019 (vår förening räknas som odlingslottsområde):

"Inhägnad:

 Eventuell inhägnad av området ska bekostas och underhållas av föreningen. Arrendeområdet får hållas låst i begränsad omfattning under september och oktober månad i syfte att förhindra stölder på odlingslotterna. 

Koloniträdgård:

 Koloniträdgården får inhägnas med staket eller häck. 

Odlingslottsområde:

Stängsel/staket vid odlingslottsområden får inte vara högre än 1,1 meter."

Det är uppfriskande att se så många medlemmar engagera sig i facebookgruppen och uttrycka önskemål om att hjälpa till med föreningen! Alla som är där och jobbar med sina lotter, pratar med varandra, är nyfikna, hjälper grannen och rensar sin snutt av grusgången drar sitt strå till stacken. 

Den som har förslag för att utveckla verksamheten får lämna in förslag till årsmötet. Om du har önskemål på något som kräver en investering: var gärna specifik med detaljer, försök göra en kostnadsberäkning. 

För den som vill gå med i facebookgruppen: sök på Tunabergarnas Odlingsförening och gör en förfrågan. Det finns en kontrollfråga: svara på om du är medlem eller vilken medlem du är medodlare för. 

Jenny Zaine,  medlemsadministratör23 april 2022

 STORT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMAR SOM HJÄLPT TILL IDAG!

Rosenhäcken är nedklippt och placerad i containern. Vi hade ett gäng som hoppade omkring på högen för att trycka till den så att mer skräp skulle få plats, men nu är containern full. 

Den kommer att tömmas, och ny container ställas på plats under veckan. Var jättesnälla och behåll skräp på er egen lott till ni ser att den är tömd. 

Det finns grus, längst ner på cykelvägen mot ån ligger det en hög. Var och en är ansvarig för den del av grusgången som gränsar till lotten. Rensa ogräs och fyll på med grus.