20 maj 2009

Cykelväg

Snart är kommunen färdig med anläggandet av gång-/cykelvägen ner till ån.
För att förhoppningsvis hindra ovälkomna besök på lotterna har kommunen, i samråd med styrelsen, bestämt att plantera en nyponhäck. Ett staket är, enligt kommunen, inte aktuellt.

Eftersom de flesta lotterna i A-raden under senare år blivit längre än de tio meter de ska vara (ju närmare ån desto längre lotter) kommer kommunen att ta lottmark i anspråk, cirka en meter, vid häckplanteringen. På arbetsdagen markerade vi med plastpinnar var 10-metersgränsen går.

Kommunen kommer att börja plantera häcken den 25 maj.

Styrelsen uppmanar därför dig som har en lott i A-raden;
1) Att snarast flytta de plantor du vill ha kvar.
2) Att snarast flytta lådor och komposter som står nära cykelvägen (mindre än en meter).
3) Att ta bort egna staket (som även är emot ordningsreglerna att ha)

Vi är mycket väl medvetna om att denna information kommer sent. Enligt tidigare uppgifter skulle plantering ske först i höst. Informationen om att den skulle göras redan nu fick vi från kommunen 12/5.
Vår chans att få en plantering är att acceptera den nu.

Vi kan också tillägga att gång och cykelvägen kommer att bli något smalare än nu, 3 meter räknat från Tuna-kolonin. Den kommer inte att asfalteras förrän bron över Fyrisån byggs (i dagsläget oklart när det blir). Den kommer inte heller att skyltas som gång-/cykelväg förrän den asfalteras. Vägen utmed rugbyplanen är bara en tillfällig byggväg och den kommer att tas bort så snart de är klara.

/Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar