06 april 2009

Sniglar

På Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida finns väldigt bra information om sniglar såsom nyckel för artbestämning och bekämpningstips.
Länk: http://www.tradgard.org/kunskap/sniglar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar