05 oktober 2016

Hösten kommer

Vattnet på området kommer stängas av 13-14 oktober.

Styrelsen har 1 oktober gjort sin rundvandring och sneglat på lotterna, och vilket skick de befinner sig i.
I en del fall har vi skickat brev till odlarna för att påminna om att det är en bra idé att höstgräva. Det är ett bra sätt att lufta jorden och rensa bort rotogräs.

Syftet med vandringen är att se till så att inte lotter lämnas vind för våg. Vi arrenderar av kommunen och har en skyldighet att hålla lotterna i gott skick.

Träd- almar och askar har en förmåga att rota sig på eget bevåg. Ta ner dem.

Ogräs- för din skull, dina grannars skull och nästa arrendators skull, håll efter. Speciellt bökiga ogräs är kvickrot, revsmörblomma och pilört. Vänd jorden, ta bort rötterna, släng eländet på återvinningscentralen.

Börjar du känna att lotten är mer tvång än nöje, passa på att gräva upp den och säga upp den innan tjälen går i jorden.
För att inte bli debiterad avgift för 2017 ska den vara uppsagd senast 12 december. Det går bra att maila tunabergarnas@gmail.com

hälsningar styrelsen genom Jenny Zaine


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar