09 februari 2014

Utveckling av det odlade Uppsala

Vill, lite sent, tipsa om detta möte som kommunen har ordnat!

Visste du att Uppsala har flest odlingslotter i Sverige i förhållande till folkmängd? Måndag 10 februari ordnar kommunen ett möte där vi diskuterar bland annat hälsofördelar med trädgårdsskötsel, hur vi kan utveckla stadsodlingarnas möjligheter och ger praktiska exempel.
Till mötet är alla Uppsalabor välkomna och särskilt de som är intresserade av grön stadsutveckling och odling.
–  Vi vill inför odlingssäsongen särskilt ge inspiration till trädgårdsodlare och andra odlare som förgyller vår stadsbild. Vi kommer också lyfta fram aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor som hör ihop med odlande i städer, säger Stefan Hanna (C), ordförande i miljövårdsrådet.
På mötet kommer Niklas Wennberg från Göteborgs stadsjord att prata om hur de har gjort. Marina Queiroz från Sveriges Lantbruksuniversitet informerar om arbetet odlandet i Uppsala och speciellt Matparken Gottsunda. Professor Olle Johansson från Karolinska Institutet berättar om odlandets påverkan på hälsan. Dessutom är en mängd intresseföreningar inbjudna och kommer att inspirera.
Datum: 10 februari
Tid: 18.00-21.00

Plats: Vaksalaskolans matsal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar