17 juni 2010

Går du i svartvinbärsbusketankar?

Vinbärskvalster trivs bättre på vissa sorter, här kommer några rekommendationer

De sorter som rekommenderas med tanke på vinbärskvalster är:
  • Ben Connan

  • Ben Gairn

  • Ben Thron
Titania och Hedda är också ok men de har fått enstaka gallkvalsterangrepp i försök.
Sorten STORKLAS avrådes helt ifrån, den är extremt mottaglig för kvalster.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar