16 mars 2009

Vinbärsgallkvalster

Passa på att kontrollera så att dina vinbärsbuskar inte angripits av vinbärsgallkvalster. Angreppet syns nu på vårvintern och känns igen på att knopparna sväller upp och blir ärtrunda istället för att vara avlånga som är det normala. De runda knopparna innehåller mängder av kvalster som inte syns för blotta ögat. Den skada de gör är att de i första hand förstör blom- och bladanlag så skörden blir väldigt dålig. Men det är inte nog med det utan de kan också sprida en virussjukdom som heter reversion som kan göra buskarna helt sterila. Ett angrepp kan alltså innebära att det aldrig blir bär igen. Syns angreppet på någon enstaka gren så kan det räcka med att den grenen skärs bort. Finns angreppet i hela busken så måste busken kapas jämns med backen och riset bör eldas upp. Skulle de nya grenarna som växer upp angripas igen är det bäst att gräva upp busken.
Bra bilder på hur angreppet ser ut kan du se här:
http://www.odla.nu/forums/lofiversion/index.php/t27826.html

Kvalstren sprids i luften så för din och dina kolonilottsgrannars skull rekommederar vi att du tar en tur till din lott och kontrollerar och åtgärdar eventuella angrepp snarast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar