01 november 2023

 

Styrelsearbete 2024

- Intresserad? Föreningen behöver en kassör och en suppleant inför säsongen 2024. 

Vid årsmötet i februari 2024 kommer vi att behöva välja en kassör samt en suppleant till vår styrelse. Är du intresserad av att hjälpa till med föreningens arbete och driva verksamheten framåt, eller har du någon medlem du vill rekommenderar? 
Hör av dig till oss på tunabergarnas@gmail.com så kontakter vi dig om du vill veta mer om omfattning, uppgifter och ansvar. - Det är superkul!

I april kommer en kurs till kassör att erbjudas via Koloniträdgårdsförbundet. Men har du viss erfarenhet av arbete med siffror räcker det. Vi är en hel styrelse som arbetar tillsammans.

Ny kraft, ny energi och nya möjligheter inför odlingsåret 2024!Bättre sent än inte alls - Tack till alla som bidrog till årets sista fixardag!

Vi var en liten, men ändå tacksam skara fixare på cirka 20 personer som deltog under dagen med ogräsrensning lite överallt. Och många medlemmar fick även rensat sina egna lotter. 

Fröer från medlemmar - ett tacksamt inslag

- Så, även ett stort tack till de som delade med sig av fröer under dagen - särskilt till Lara som hade fixat med fina fröer, väl packeterade !  Vinbärsbuskar och andra plantor byttes mellan medlemmar. 

Engagemang - delat ansvar efterfrågas

Det som framkom under dagen var att flera medlemmar känner sig missnöjda med att det ofta är ett antal (samma) medlemmar som inte kommer på fixardagarna. Många tog upp det individuella ansvaret som alla har, vad gäller att rensa de gångar som angränsar till den egna odlingslotten. Flera medlemmar struntade därför i att rensa "andras" gångar, eftersom det står i föreningens Ordningsregler att alla har ansvar för sin del. Ja, vi behöver bli bättre på att ta hand om hela vårt odlingsområde och de ytor som inte bara ligger inom vår odlingslott.

Ogräset - att betrakta som en vän hela odlingssäsongen

Från Styrelsen måste vi hålla med om att vi måste tänka på att hålla efter vår del av gångarna, och under hela sommaren, inte enbart vår respektive höst. Ogräsrensing gäller hela säsongen - i gångarna och på den egna odlingslotten. Ogräset är något som vi behöver betrakta som en följeslagare, som vi gärna kan vara steget före.

För visst är det extra trevligt när vi får besökare och det ser städat och välvårdat ut!? 

** I kommande Blogginlägg samt på Facebook gruppens sida kommer ni fortlöpande att kunna läsa om just "Ogräs" bland mycket annat. 

Önskemål om aktiviteter eller annat engagemang i föreningen? Hör av er!


03 oktober 2023

Lördag 7 oktober kl: 11.00

Gemensam HÖSTFIXARDAG 

*Vi bjuder på hembakat och ni tar själva med valfri dryck och glatt humör!

Vad ska vi göra?
I första hand städa till våra gemensamma ytor och därefter pyssla med eget fix.
1. Rensa gångar från ogräs.
2. Fylla på grus i gångar (vid behov)
3. Gräva iordning återlämnade lotter (ovårdade lotter som ska hyras ut till nya medlemmar)
4. Elda kvistar och ris (vid behov)
5. Städa runt verktygslådan
6. Ev. grundmåla anslagstavlan (vid fotbollsplanen)

Passa på - byt fröer & plantor
Ta gärna med er egna fröer/bönor eller passa på att byta/dela perenner med någon annan kolonist. Många har plantor de vill bli av med, eller längtar efter nya. 
Ofta tänker vi inte på att byta växter med varandra. Vi är ju faktiskt en över 1000kvm stor trädgård med hundratals olika växter. Vilka möjligheter vi har!

Ogräs vi ogillar

Victoria och Eva går lite kort igenom vilka vanliga ogräs vi har, hur vi blir av med dem bäst, och hanteringen av dem. Kompost eller brännbart? - Fråga oss gärna under dagen. 

Många har odlat i upp till 30-40 år, och andra har nyss tagit över sin lott. Och ibland behöver vi själva bli påminda om vad vi gör, och varför. Kanske några tänker att det blåser ju ändå fröer överallt, så varför ska jag ta bort min invasiva växt. Ja, tillsammans har vi ändå ett visst ansvar att verka för det goda och hållbara odlandet. Att slänga skräp i näturen det ser vi genast med blotta ögat. Men konsekvenserna av invasiva växter mm, det ser vi inte nu. Det ser kommande generationer. Vi drar definitivt vårt strå till stacken för bevarandet av inhemska växter.

Ideér och förslag framåt

Dagen ger tillfälle till att bolla, ventilera och föra fram tankar och åsikter kring vår förening. Vad vill vi framåt? Odlingskurser? Temadagar eller annat? Vad skulle du som medlem vilja berika vår förening med? Passa på att dela era tankar.

Varmt välkomna alla Tunabergare!

OBS! Blir vädret dåligt flyttas dagen till söndag den 8/10, det meddelas här!


16 juni 2023

 Sjunkande vattennivåer

Ta vara på vattnet så att kommunen inte behöver införa bevattningsförbud. 

Vattna tidigt på morgonen eller på kvällen.

Täck jorden mellan plantorna med rabarberblad eller gräsklipp för att hindra avdunstning

Luckra jorden för att bryta upp skorpan som bildas i leran. Det hjälper vattnet att rinna ner i jorden. 

Gå över lotten i flera omgångar istället för att hälla länge på samma ställe, så hinner vatten rinna ner istället för att bilda rännilar. 

Än har inte kommunen infört bevattningsförbud, men uppmanar oss alla att hjälpa till att spara på vattnet. 

03 juni 2023

 Socialdemokraterna i Uppsala arrangerade ett informationsmöte i Tunabergsskolans aula i veckan som gick. 

Kommunalråd Erik Pelling och Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Johnsson berättade om planerna för norra å-stråket. 

Överst på prioriteringslistan är att fortsätta gång och cykelväg utmed åns östra sida, över det som idag är spärrat av badet och campingen. 

Vid odlingslotterna kommer en bro uppföras, i förlängningen av cykelvägen mellan våra lotter och Tunakolonin. På detaljbilderna ser det ut som att ingen odlingsmark kommer påverkas. 

I Librobäck, västra sidan av ån, kommer park att anläggas, gång och cykelvägar utvecklas, och ytterligare en bro över Librobäcken. 

Det ser ut som att det finns en politisk majoritet för cykel och gångväg till Ulva kvarn, en fråga som dryftats med olika planer i 40 år. 

Seminarieparken: Bostäder ska byggas utmed kanten där granhäcken stod, övrigt område ska bli park inriktad för umgänge, med picknickbord och bänkar. 

Rättelse: Det finns inget beslut om Fyrishovs framtid. Badanläggningen blir kvar. 

21 april 2023

 Vårfixardag! Jordbeställning!

Containern är på plats. du får kasta skruttiga möbler, spruckna krukor, rostiga järnpinnar och ruttna pallkragar i den. 

Lägg inte i jord, rötter och ris i containern. Jordklumpar och ogräsnästen måste du antingen gräva ner på din egen lott eller forsla bort till återvinningen. 

Brandförsvarets telefonsvarare meddelar att det är tillåtet att elda i Uppsala kommun, så då gör vi det. Eldar upp buskar och pinnar och torrt växtmaterial. 

Tyvärr har jag inte fått igång vattnet än. Förväntas slå på det nästa vecka. 

Kom till området imorgon lördag 22 april klockan 11. Vi fokuserar på att göra i ordning våra gemensamma gångar. Vi bjuckar på korv och saft. 

Jordleverans: den som vill beställa jord, gödsel, barkmull eller täckbark kan göra det fram till och med söndag 23 april. På måndag förmiddag ringer jag Rölunda och lägger beställning.

Betala in på PG 183067-8 i samband med beställningen. 55:- per 50-litersäck. 

Leveransen ska komma på fredag 5 maj, men utlämning av gods sker först på lördag 6 maj från klockan 10. 10 april 2023

 

Nu är det vår igen!

Lördag 22 april blir det vårfixardag. Vi rensar gångarna och fyller på med grus, rensar rosenhäcken från ogräs, eldar (längst ner vid ån) om väder och brandkåren tillåter. Rosenhäcken klipptes ner förra året, så i år nöjer vi oss med att rensa den.  

Självklart bjuds alla som hjälper till på korv och saft. (Både kött- och vegankorv serveras)

Container levereras fredag 21 april och hämtas måndag 24:e. I containern får man slänga brännbart och metall, men inte komposterbart eller jord. 

Tillåtet: grenar, kvistar, brädor, plastmöbler, metall, trasiga krukor

Inte tillåtet: säckar med lerklumpar och rötter och ogräs

Vi försöker elda upp så mycket som möjligt, ju mindre containerna väger när den hämtas, desto billigare blir det för oss. 


Jordbeställning:

Plantjord, barkmull, kogödsel och täckbark från Rölunda. 55:- per 50-litersäck. 

Skicka beställning till tunabergarnas@gmail.com och betalning till postgiro 183067-8 senast 21 april. 

Leverans antingen fredag 28 april eller fredag 5 maj.