07 maj 2021

vattnet kommer att sättas på tisdag 11 maj om allt går enligt planerna.
Det har blivit fördröjt på grund av att en kran behövde repareras, och det tog lite tid att hitta delar. 

10 april 2021

 Medlemmar som vill beställa jordleverans från GUSK kontaktar GUSK antingen via mail:

kansli@gusk.nu

eller telefon: 018-323800

Ange namn och adress, men lägg till att du vill ha leveransen till Tunabergarnas.

Beställ senast 20 april.

Leverans sker under helgen 1-2 maj.

Plantjord 50 liter, 75:-

Kogödsel 50 liter, 75:-

Rosjord 50 liter, 75:-

Rhodojord 50 liter, 75:-

Balkongjord 50 liter, 75:-

Täckbark 50 liter, 75:-

Barkmull 50 liter, 75:-

Toppdress (finsållad jord med sand och kalk) 50 lit, 75:-

Biokol 40 liter, 140:-


31 mars 2021

Nu blir det reklam:

Akademistallet meddelar att de säljer brunnen hästgödsel:

"Vi på akademistallet i Uppsala, kan erbjuda brunnet hästgödsel för den som vill köpa. För mer info kolla våran hemsida.

https://idrottonline.se/Upplands-VastmanlandsFRK-Ridsport/Nyheter/Nyheter/egenforsaljningavbrunnenhastgodsel

Om det skulle finnas intresse av att köpa en större mäng gödsel och man kan hämtar med öppen släpkärra kan vi hjälpa till med lastningen av gödslet med traktor. Vi har dock ingen möjlighet att erbjuda hemkörning."


Många har frågat om man kommer kunna beställa jord, gödsel och bark från GUSK som tidigare år. Jag har skrivit till dem och frågat, och upplyser församlingen via bloggen, facebook och anslagstavlan när jag får svar. 

Tidigare år har sista beställningsdag varit runt mitten / slutet av april och leverans runt den första helgen efter valborg ungefär. 

Vi har fått erbjudande från en odlingsentusiast att köpa pumpor och zucchini:

"Jonas heter jag och jag bor i Södra Ekhamn/Vassunda/knivsta.

Jag är en entusiastisk grönsaksodlare. Odlingssäsongen 2020 odlade jag
20+ olika sorters pumpa och squash. Vilket gav ett fantastiskt resultat.
Det tyckte jag var så kul att jag vill ge fler odlare  möjligheten att
ta del av detta.

Jag har därför inför kommande odlingssäsong 2021 satt ihop ett
odlingserbjudande där jag säljer förkultiverade plantor av speciellt
utvalda sorters zucchini (3 st sorter) samt pumpa (3 st sorter). Här
finns också möjlighet till en odlingsträff hemma hos mig med avslutande
lunch hos Näsets Gröna i slutet på maj.

Plantor och odlingsträff går att boka via Facebooksidan Upplandsodlarna.

Skulle detta vara intressant för Tunabergarnas Odlarförenings medlemmar
att ta del av?"

info@upplandsodlarna.se

https://www.facebook.com/Upplandsodlarna/

070-6411425
06 mars 2021

 Hej alla medlemmar!

Tack så mycket för responsen på årsmöteskallelsen. Vi slog nog rekord i år, trots att vi inte träffats personligen. 

30 personer har lämnat in svar via email, post och SMS. 

Vi tackar Annette Bladsjö för de gågna två åren, och välkomnar Mikael Hedlund som ny ordförande.

Kirsten Havemose valdes om till ordinarie ledamot.

(Jenny Zaine, Aram Rabati (kassör) och Victoria Orsborn är också ordinarie ledamöter, med ett år kvar av mandattiden)

Sofia Sjödin och Joakim Ottosson omvaldes till suppleanter, och Alina Forsell valdes till ny suppleant. 

Till revisorer på 1 år valdes Lena Hognesius (omval) och Annette Bladsjö (nyval) och till revisorsuppleant Marit Olsson (omval)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Medlemsavgiften är oförändrad i år. 390:- för lott 1, 290:- för lott 2. Betalas till PG 183067-8 senast 31 mars. 


I dagsläget kan vi inte säga om vårfixardagen blir av eller inte, men container är i alla fall beställd. Den levereras 23 april och tas bort den 26 april. 


27 januari 2021

 Årsmöte under pandemi

I år kör vi årsmöte remote. Vi har inte den tekniska know-how som behövs för att anordna ett årsmöte via zoom eller teams, så vi kör en annan variant: Per Capsulam. 

Det går till så att styrelsen kallar till årsmöte via mail och brev. 

Bifogat kommer ni finna alla handlingar och förslag som medlemmarna får bifalla, eller invända mot. Svar ska komma oss tillhanda senast på årsmötesdagen: Söndag 28 februari. 

Kallelse kommer skickas ut senast 11 februari för att vara er tillhanda 14 dagar i förväg. Vi kommer att både använda oss av mail (för första gången) och brev för de medlemmar som vi saknar mailadress till.

Medlemmarna kan meddela årsmötet sina svar via brev, mail eller SMS. 

Postadress:

Jenny Zaine 

Idrottsgatan 21, 753 35 Uppsala

SMS: 0735-933009 (ange ditt namn om du SMSar)

Mail: tunabergarnas@gmail.com

Vi kommer hålla det så enkelt som möjligt. Medlemmarna är välkomna att svara bifall / avslag / ge egna förslag per punkt eller förslagen i sin helhet. 

Ett exempel på svar kan vara:

"Jag bifaller förslaget i sin helhet"

"Jag bifaller förslaget, förutom förslag på suppleant, där jag nominerar Kalle Kula"

"Jag motsätter mig att styrelsen får ansvarsfrihet" (Om man nu skulle känna att det vore på sin plats.)

Vi hoppas att medlemmarna har förståelse för denna oortodoxa metod. 


17 september 2020

 


Häxan surtant har ett meddelande till alla medlemmar: 
Vi har absolut inte tillåtelse att släpa ut skräp i naturen runt omkring. Inte ner till ån, inte bakom stugorna, inte på Fyrisfjäderns baksida och dungen upp mot deras parkeringsplats. 
Alla får själva ta hand om det de inte önskar kompostera. 
Återvinningscentralen ligger i Librobäck, inte ens två kilometer från vårt område. Där kan du dumpa jordiga ogräsrotsklumpar. Det är en kort och ganska trevlig cykelbana dit. HÖSTFIXARDAG
På lördag 3 oktober, kl 11 samlas vi för att fixa till området. Det finns fortfarande lite grus kvar som vi kan fylla på i gångarna med, och det kan behöva röjas på allmänningen. 
Om det blir ruggigt väder på lördag skjuter vi upp det till söndag 4:e. Samma tid. 
Det kommer inte någon container förrän i vår.
Eldningsförbud råder fram till och med 14:e oktober. Vi kan ordna en kase för eldning under perioden 15-31 oktober om vi får minst 3 personer som kan tänka sig att spendera en dag med att vakta eld och eftersläcka. Anmäl intresse via tunabergarnas@gmail.com

STYRELSE 2021
Den medlem som kan tänka sig att delta i styrelsearbete får gärna meddela sig till samma mailadress, så vidarebefordrar vi mailet till valberedningen. Nominera gärna en person som du tror kan vara lämplig, och villig. 

LOTT NUMMER TVÅ
många medlemmar vill gärna ha en andra lott, och har frågor hur det kommer sig att vissa har två lotter, men andra blir utan. Föreningen tillämpar principen att förstagångs-odlare har förtur, och lott nummer två i mån av tillgång. De som har två lotter har fått det under perioder när intresset för fritidsodling varit betydligt svalare. Den som har fått hyra en andra lott skriver kontrakt tills vidare, precis som med den första lotten. Vi kan alltså inte säga upp kontrakten från föreningens sida, annat än om kommunen ändrar sina regler förstås. 
Just nu är det sjumila-kö. Över 75 köande, och vi omsätter runt 8-15 lotter om året.


25 juni 2020

Vår kassör har delat med sig av tips om hur man vattnar på bästa sätt, för att spara på vatten och ge växterna bättre chans att klara torr-perioder.
En förkortad version sitter uppe på våra anslagstavlor, och publiceras här i sin helhet:


Hur, när och hur mycket ska man vattna?

Vatten är nödvändigt för växterna men för mycket vatten kan orsaka vattensjuka och lackar ur näringsämnen ur jorden. Vi måste vara försiktiga med vårt bruk av vatten.

Följande punkter är några tips och råd som är bra att känna till;

*  Tungjord/styvlerjord, lerjord, mullrik jord, biokol och siltjord, d.v.s. finkornig jordart behåller vatten.
*  Om jordytan blivit hård eller igenslammad p.g.a. kontinuerligt vattnande, bildas en hårdskorpa som gör att vattnet rinner ovanpå istället för att tränga ner. Om jorden spricker går torkan ner i jorden och skadar växternas rotsystem. Använd en kultivator på de ställen det är hård så att vatten söker sig till rötterna.

*  Ett sätt att ge gjorden bättre förmåga är att ständigt tillföra kompost material för att förbättra strukturen.

Konsten att vattna
Vattna ordentligt men sällan istället för ofta och lite, vilket leder till att rötterna söker sig till ytan och växten torkar ut snabbare. Vattna inte bladen utan rötterna – ta en dusch själv. Nysådder vattnas direkt i fåran, det hämmar ogrästillväxten.

*  Buskar och perenner söker sig ner till grundvattnen – vattna vid långvarig torka.
*  Har det kommit 25 mm regn, motsvarar det 25 liter per kvadrat meter, vilket räcker ungefär i 5 – 7 dagar beroende av vind, temperatur och fuktighet. Ha koll på regnmätarna på vårt odlingsområde.

Gödsla inte på torrjord, det skadar rotsystemet. Vattna istället i samband med det och även efter det.

*  Vattningssäsongen sträcker sig normalt från maj – sista augusti
*  Rotblöta är bra vid nyplantering. Fyll gropen med vatten ett par gånger innan du planterar om buskar och perenner.
*  Växter i drivhus behöver kontinuerligt vatten och det är bättre att vattna på morgonen, eftersom jorden blir för nerkyld om man vattnar på kvällen.
*  Vattna helst med tempererat vatten och om det inte räcker, ta först tempererat vatten och sedan kallt vatten.
*  Undvik att vattna när solen är som hetast. Förmiddagar är bättre än sena eftermiddagar. Den sist nämnde gör det trivsamt för nattaktiva sniglar.
*  På försommaren vattnar man mycket men mindre på sensommaren då dagg bildas och växternas rotsystem har hunnit växa ordentligt.
Tips: Att då och då hacka jorden sparar faktiskt vatten. Efter varje regnskur eller bevattning ska jorden hackas för att bevara den finkorniga strukturen.
Var med och kom med förslag! Medodlare och kassör, Aram Rabati