15 februari 2018

Goda nyheter!
Valberedningen har ett komplett förslag till styrelse.
Medlemmar som tvekat att komma på årsmötet, inför risken att ställas inför den fruktansvärda tystnaden som sprider sig när mötet börjar fiska efter kandidater till tomma poster, de kan nu alltså lugnt våga sig på att komma.

Det finns en funktion dock som valberedningen inte har i uppdrag att ge förslag på, och det är ny valberedning. Vanligtvis brukar årsmötet uppdra åt styrelsen att ordna fram en valberedning i god tid inför nästa år.

Nu kommer alltså frågan: Om någon är intresserad av att arbeta med valberedning så är ni välkomna att anmäla intresse till någon av styrelsemedlemmarna.
Det går också bra att maila tunabergarnas@gmail.com

Som sagt, frågan behöver alltså inte lösas under pågående årsmöte.
vid pennan: Jenny Zaine, medlemsadmin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar