30 januari 2018

ÅRSMÖTE

Snart dags för årsmöte igen!

PLATS: TUNABERGSSKOLANS MATSAL
TID: MÅNDAG 26 FEBRUARI KL 19

OBSERVERA: skolmatsalen måste hållas nötfri, så medtag inget godis, snacks eller fika som innehåller någon form av nötter.

Styrelsen förbereder just nu kallelsen som kommer med posten i veckan efter 5:e februari.
Valberedningen arbetar med att sammanställa ett komplett förslag till styrelse- och övriga poster.
I övrigt presenterar vi kommunens förslag för nya riktlinjer för odlingslotter.

Regionstyrelsen har skickat in synpunkter på förslaget, de kommer vi också att redogöra för under mötet.

Välkomna!
Styrelsen, genom Jenny Zaine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar