04 november 2017

Kommunen håller på att ta fram förslag till nya riktlinjer för fritidsodling. Dessa finns att läsa på:
https://www.uppsala.se/fritidsodling
och man kan lämna synpunkter fram till 31 december 2017.

Man kan även maila:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Det går också bra att skriva till:
Uppsala Kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala, märk kuvertet GSN-2017-2355


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar